Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
tbt
(TBTCO) - Trong thời khắc quan trọng này, chúng ta hãy khắc sâu lời dạy của Bác Hồ kính yêu "Đại hội Đảng rất quan hệ với tương lai cách mạng của Đảng ta và của nhân dân ta. Đại hội sẽ làm cho Đảng ta đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa, tư tưởng và hành động đã nhất trí, càng nhất trí hơn nữa".
nhà ở xã hội
(TBTCO) - Trước kiến nghị của cử tri TP. Hồ Chí Minh về ưu đãi thuế đối với nhà ở xã hội cho thuê, Bộ Tài chính cho biết, hiện đã ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp ở mức cao nhất và áp dụng thuế giá trị gia tăng ở mức thấp với các dự án đầu tư nhà ở xã hội để bán, cho thuê.
p
(TBTCO) - Sáng 28/8/20020, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Tiểu ban, chủ trì cuộc họp Tiểu ban Kinh tế - Xã hội (KT-XH) Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
nguyễn đức kiên
(TBTCVN) - Trong suốt chặng đường 75 năm qua, cả những lúc khó khăn cũng như khi thành công, ngành Tài chính đã ngày càng phát triển để trở thành công cụ quan trọng giúp Chính phủ, Nhà nước lãnh đạo, điều hành đất nước.
vaccine
(TBTCO) - Chính phủ Australia đã cam kết hỗ trợ 80 triệu AUD (55 triệu USD) cho một sáng kiến toàn cầu nhằm đảm bảo việc phân phối bất kỳ loại vaccine phòng COVID-19 nào trong tương lai ở mức giá rẻ tới các nước nghèo trên thế giới.
y tế
(TBTCO) - Cử tri Hà Tĩnh đề nghị điều chỉnh quy định khung giá tối đa dịch vụ kiểm dịch y tế tại cơ sở y tế công lập, Bộ Tài chính cho biết, muốn sửa quy định này, phải chờ Bộ Y tế ban hành định mức kinh tế kỹ thuật.
TTCP
(TBTCO) - Bộ Chính trị tiếp tục làm việc theo nhóm với 11 đảng bộ trực thuộc Trung ương và tính đến ngày 22/8/2020, Bộ Chính trị đã làm việc với 15/67 đảng bộ trực thuộc trung ương.
li
(TBTCO) - Công ty cổ phần Licogi 13 (mã Ck LIG) vừa thông qua phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
AHue
(TBTCO) - Sáng 20/8, Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hà Nội khóa XVI tổ chức hội nghị lần thứ 25 xem xét, thảo luận các văn kiện Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong đó có dự thảo Báo cáo chính trị lần thứ 5.