Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa kiện bồi thường
Mỹ chuẩn bị kiện BoA do tiền bồi thường thấp
(TBTCO) - Mỹ đang chuẩn bị tiến hành khởi kiện ngân hàng Bank of America (BoA) sau khi không đạt được thỏa thuận với ngân hàng này, về việc bồi thường sau vụ bán các khoản trái phiếu có đảm bảo trước cuộc khủng hoảng tài chính.