Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa kiên cố hóa trường học
Cong vu
(TBTCO) - Chiều 26/2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã thông qua phương án phân bổ 7.500 tỷ đồng vốn trái phiếu Chính phủ (TPCP) dự phòng giai đoạn 2012 – 2015.