Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa kiến nghị
bệnh viện
(TBTCO) - Theo Bộ Tài chính, với những dự án đầu tư công chưa giao đủ kế hoạch vốn, địa phương cần kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, bố trí vốn cho dự án, do bộ này chủ trì tổng hợp trình Chính phủ kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm.
doanh nghiệp
(TBTCO) - Trả lời kiến nghị cử tri Đà Nẵng, Bộ Tài chính cho biết, công tác xây dựng thể chế về tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn cũng như quá trình triển khai, giám sát... đã được ban hành đồng bộ, vừa thúc đẩy cổ phần hóa, vừa hạn chế được bất cập về định giá, giá trị tài sản của doanh nghiệp.
đất đai
(TBTCO) - Cử tri tỉnh Bắc Kạn đã có kiến nghị gửi Bộ Tài chính, đề xuất có chính sách hoặc cách tỉnh tỷ lệ % nộp tiền sử dụng đất phù hợp đối với đất ở của người dân, sau khi chuyển đổi từ đất ở nông thôn sang đô thị. Theo Bộ Tài chính, trường hợp cần thiết cần có ý kiến với UBND tỉnh điều chỉnh.
nhà ở
(TBTCO) - Theo Bộ Tài chính, để đảm bảo công bằng giữa người sử dụng đất có nguồn gốc được giao không đúng thẩm quyền trước ngày 15/10/1993 đã nộp tiền và chưa nộp tiền để được sử dụng đất, đã có quy định cụ thể xử lý các trường hợp này.
Thanh tra Tài chính kiến nghị xử lý hơn 6.940 tỷ đồng
(TBTCO) - Quý I/2019, Thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ đã thực hiện 6.251 cuộc thanh tra, kiểm tra. Tiến hành kiểm tra 52.636 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế và qua điều tra chống buôn lậu bắt giữ 2.502 vụ; kiến nghị xử lý về tài chính trên 6.940 tỷ đồng; số tiền đã thu nộp ngân sách nhà nước trên 1.375 tỷ đồng.
Thanh tra Hải quan
(TBTCO) - Trong quý I/2019, toàn hệ thống hải quan đã thực hiện 22 cuộc thanh tra chuyên ngành. Tổng số tiền kiến nghị truy thu là trên 35 tỷ đồng; số tiền xử phạt vi phạm hành chính và tiền chậm nộp là trên 4 tỷ đồng.
Xây dựng
(TBTCO) - Năm 2018, TP. Hà Nội đã triển khai 376 cuộc thanh tra thuộc các lĩnh vực quản lý quy hoạch, sử dụng đất đai, quản lý đầu tư xây dựng, quản lý tài chính, tài sản công…; kiến nghị thu hồi 178,896 tỷ đồng.
Đề xuất ưu đãi thuế cho linh kiện xe ô tô thân thiện môi trường
(TBTCO) Bộ Tài chính vừa hoàn thiện và gửi xin ý kiến dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 125 năm 2017 sửa đổi, bổ sung Nghị định 122 năm 2016 của Chính phủ về Biểu thuế XK, Biểu thuế NK ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.
toàn cảnh hội nghị
(TBTCO) - Thảo luận quy định về chế tài đối với hành vi vi phạm pháp luật kiểm toán nhà nước (KTNN) của đơn vị được kiểm toán và của tổ chức, cá nhân có liên quan, nhiều ý kiến cho rằng, nếu tăng chế tài xử lý sẽ tăng tỷ lệ thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán, góp phần chống thất thu NSNN.