Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa kiến nghị cử tri
nước sạch
(TBTCO) - Theo Bộ Tài chính, việc quản lý, sử dụng, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch nông thôn tập trung được giữ như hiện trạng, các tỉnh theo dõi, chỉ đạo việc quản lý, vận hành công trình bảo đảm thông suốt, hiệu quả, tránh thất thoát tài sản công cho đến khi có quy định mới.
doanh nghiệp
(TBTCO) - Cử tri Gia Lai kiến nghị Chính phủ tiếp tục miễn, giảm một số loại thuế hỗ trợ doanh nghiệp. Bộ Tài chính cho biết, Bộ sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình thực tế để đánh giá tổng thể, đề xuất giải pháp phù hợp, nhằm tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và hỗ trợ thị trường.
nhà ở xã hội
(TBTCO) - Trước kiến nghị của cử tri TP. Hồ Chí Minh về ưu đãi thuế đối với nhà ở xã hội cho thuê, Bộ Tài chính cho biết, hiện đã ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp ở mức cao nhất và áp dụng thuế giá trị gia tăng ở mức thấp với các dự án đầu tư nhà ở xã hội để bán, cho thuê.
y tế
(TBTCO) - Cử tri Hà Tĩnh đề nghị điều chỉnh quy định khung giá tối đa dịch vụ kiểm dịch y tế tại cơ sở y tế công lập, Bộ Tài chính cho biết, muốn sửa quy định này, phải chờ Bộ Y tế ban hành định mức kinh tế kỹ thuật.
xổ số
(TBTCO) - Trả lời kiến nghị của cử tri Tây Ninh, Bộ Tài chính cho biết, nguồn thu xổ số kiến thiết được sử dụng đã linh hoạt cho các địa phương. Trong giai đoạn tới, Bộ Tài chính sẽ tham mưu trình cấp có thẩm quyền sử dụng từ nguồn thu này phù hợp thực tế từng địa phương.
nguyễn thanh hải
(TBTCO) - Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 8 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (QH) cho thấy, Chính phủ, các bộ, ngành tích cực, trách nhiệm trong trả lời kiến nghị. Trong đó, việc trả lời kiến nghị cử tri của Bộ Tài chính được đánh giá cao.
tiền
(TBTCO) - Cử tri Đà Nẵng đề nghị bãi bỏ một số khoản thu quỹ. Bộ Tài chính cho biết, với quy mô quỹ tại địa phương, các quỹ như Vì người nghèo, Chăm sóc người cao tuổi... mang tính chất xã hội, từ thiện, hoạt động trên tinh thần tự nguyện, không bắt buộc.
đất nông nghiệp
(TBTCO) - Cử tri Quảng Nam đề nghị giảm mức thuế khi chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất ở, Bộ Tài chính cho biết, quy định hiện hành đã có nhiều chính sách ưu đãi cho hộ gia đình, cá nhân, nhằm giảm bớt khó khăn cho người dân.
điện
(TBTCO) - Theo Bộ Tài chính, Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Bình Thuận được đưa vào Chương trình mục tiêu cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2016 - 2020, tổng mức đầu tư là 734 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương là 624 tỷ đồng.