Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa kiến nghị cử tri
túi ni lông
(TBTCO) - Trước kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Dương đề nghị tăng thuế đối với túi ni lông để khắc phục ô nhiễm môi trường, Bộ Tài chính cho biết, Bộ ghi nhận ý kiến nêu trên và sẽ xem xét khi nghiên cứu, đề xuất sửa đổi Luật thuế Bảo vệ môi trường (BVMT).
giá cả
(TBTCO) - Trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Đắk Lắk về chính sách bình ổn giá, giảm bớt khó khăn cho người dân, Bộ Tài chính cho biết, sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp triển khai các biện pháp tăng cường kiểm soát thị trường, giá cả.
nhà đất công
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Tĩnh về xem xét, sửa đổi trình tự sắp xếp lại, xử lý nhà, đất. Theo Bộ Tài chính, quy định sở tài chính tổ chức kiểm tra hiện trạng nhà, đất các cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý tại địa phương là phù hợp.
thực phẩm
(TBTCO) - Theo Bộ Tài chính, việc ban hành định mức phân bổ chi ngân sách địa phương thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của hội đồng nhân dân (HĐND) địa phương (trong đó có việc tăng nguồn kinh phí thường xuyên hỗ trợ bảo đảm an toàn thực phẩm).
bệnh viện
(TBTCO) - Theo Bộ Tài chính, với những dự án đầu tư công chưa giao đủ kế hoạch vốn, địa phương cần kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, bố trí vốn cho dự án, do bộ này chủ trì tổng hợp trình Chính phủ kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm.
doanh nghiệp
(TBTCO) - Trả lời kiến nghị cử tri Đà Nẵng, Bộ Tài chính cho biết, công tác xây dựng thể chế về tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn cũng như quá trình triển khai, giám sát... đã được ban hành đồng bộ, vừa thúc đẩy cổ phần hóa, vừa hạn chế được bất cập về định giá, giá trị tài sản của doanh nghiệp.
đất đai
(TBTCO) - Cử tri tỉnh Bắc Kạn đã có kiến nghị gửi Bộ Tài chính, đề xuất có chính sách hoặc cách tỉnh tỷ lệ % nộp tiền sử dụng đất phù hợp đối với đất ở của người dân, sau khi chuyển đổi từ đất ở nông thôn sang đô thị. Theo Bộ Tài chính, trường hợp cần thiết cần có ý kiến với UBND tỉnh điều chỉnh.
nhà ở
(TBTCO) - Theo Bộ Tài chính, để đảm bảo công bằng giữa người sử dụng đất có nguồn gốc được giao không đúng thẩm quyền trước ngày 15/10/1993 đã nộp tiền và chưa nộp tiền để được sử dụng đất, đã có quy định cụ thể xử lý các trường hợp này.
khí thải
(TBTCO) - Theo Vụ Chính sách thuế, Bộ Tài chính, công văn mới đây Bộ Tài chính gửi các bộ, ngành liên quan đề nghị chỉ đạo đơn vị chức năng khẩn trương đề xuất phương án thu phí bảo vệ môi trường (BVMT) đối với khí thải mới chỉ là đang trong giai đoạn tiền nghiên cứu.