Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa kiến nghị của doanh nghiệp
(TBTCO) - Tại buổi đối thoại giữa các Tham tán Thương mại với các doanh nghiệp, nhiều kiến nghị đã được nêu ra và đề nghị Bộ Công thương giải đáp, tháo gỡ để hàng hóa Việt Nam có thể thâm nhập thuận lợi hơn thị trường nước ngoài.