Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Kiên quyết thu hồi đất công cho thuê sai quy định
Hà Nội: Kiên quyết thu hồi đất công cho thuê sai quy định
(TBTCO) - UBND TP. Hà Nội vừa có công văn yêu cầu sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã... tăng cường công tác quản lý các trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp.