Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa kiến thức tài chính
hose
(TBTCO) - Nhu cầu giáo dục nhà đầu tư (NĐT) nâng cao hiểu biết tài chính đang ngày càng trở nên thiết yếu khi thị trường tài chính liên tục phát triển và đổi mới, các sản phẩm đầu tư ngày càng phức tạp và dịch vụ tài chính ngày càng đa dạng.
ssc
(TBTCO) - Cung cấp kỹ năng đầu tư, kiến thức tài chính cho giới đầu tư không chuyên, các nhà đầu tư trẻ, sẽ giúp định hướng việc đầu tư an toàn, hiệu quả, góp phần giúp thị trường tài chính phát triển ổn định, bền vững.
(TBTCO) - Đó là chủ đề của “Hội nghị tập huấn về Giáo dục Nâng cao nhận thức cho nhà đầu tư và kiến thức tài chính” vừa được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phối hợp cùng Ban thư ký Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) vừa tổ chức tại Hà Nội.