Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa kiện trợ cấp tôm
(TBTCO) - Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) ngày 14/8 đã chính thức lên tiếng phản đối kết quả vụ kiện chống trợ cấp đối với tôm đông lạnh Việt Nam tại thị trường Hoa Kỳ.