Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa kiểu dáng công nghiệp
kdcn
(TBTCO) - Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) cho hay, Thỏa ước Lahay về đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp sẽ có hiệu lực tại Việt Nam từ ngày 1/1/2020.
bảo hộ nhãn hiệu
(TBTCO) - Vấn đề bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ngày càng trở nên quan trọng, trong bối cảnh hội nhập sâu rộng. Các doanh nghiệp Việt không chỉ bảo hộ kiểu dáng công nghiệp (KDCN) và nhãn hiệu của mình ở trong nước mà còn phải bảo vệ nhãn hiệu của mình ở nước ngoài.
hội thảo
(TBTCO) - Việc gia nhập Thỏa ước Lahay là cần thiết để các doanh nghiệp Việt Nam bảo hộ kiểu dáng công nghiệp (KDCN) trong tiến trình hội nhập. Từ đó, ngăn chặn hành vi sao chép trái phép hoặc giả mạo, nâng cao vị thế cạnh tranh, khuyến khích cạnh tranh lành mạnh và tạo khả năng sinh lợi.