Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa kim ngạch thương mại ViệtẤn
thu tuong viet an
(TBTCO) - Đây là một trong những nội dung của Tuyên bố chung Việt Nam - Ấn Độ được đưa ra trong chuyến thăm của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng và Phu nhân tới Ấn Độ từ ngày 27 – 28/10/2014, theo lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.