Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Kim ngạch XNK năm 2014
Tổng cục Hải quan
(TBTCO) - Theo số liệu vừa được Tổng cục Hải quan công bố, kim ngạch xuất nhập khẩu (XNK) trong 15 ngày đầu tháng 7 có dấu hiệu giảm nhẹ, chỉ đạt gần 11,91 tỷ USD, giảm 8,5% (tương ứng giảm gần 1,11 tỷ USD) so với 15 ngày cuối tháng 6.