Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa kim ngạch xuất khẩu hàng Việt Nam
xuat khau
(TBTCO) - Tập đoàn AEON cam kết đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu hàng Việt Nam thông qua hệ thống của AEON trên toàn cầu đạt 500 triệu USD vào năm 2020 và đạt 1 tỷ USD vào năm 2025.