Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa kim ngạch xuất nhập khẩu nửa đầu tháng 11
xuất nhập khẩu
(TBTCO) - Theo số liệu mới được Tổng cục Hải quan công bố, tình hình xuất nhập khẩu (XNK) 15 ngày đầu tháng 11 này chỉ đạt 12,66 tỷ USD, giảm 17,9% so với 15 ngày của cuối tháng 10/2014.