Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa kinh doanh có điều kiện
BVP
(TBTCO) - Cấm hay không cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ là một trong những nội dung được các đại biểu quan tâm, khi Quốc hội thảo luận về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) tại phiên họp tổ, sáng 15/11.
VHT
(TBTCO) - Liên quan đến ưu đãi đầu tư, dự thảo Luật Đầu tư bổ sung hình thức hỗ trợ vốn đầu tư từ ngân sách, song Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho rằng phải đánh giá kỹ sự cần thiết bổ sung hình thức hỗ trợ đầu tư này, đánh giá tác động và tính khả thi trong điều kiện ngân sách hiện nay.
no
(TBTCO) - Dự thảo mới nhất của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp có nội dung đưa ngành "kinh doanh dịch vụ đòi nợ" vào danh mục ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh.
Nghị quyết 19/2018
(TBTCO) - Hiện nay, trung bình khoảng 51% số điều kiện kinh doanh (ĐKKD) được các bộ, ngành dự kiến cắt bỏ, đơn giản hóa. Tuy nhiên, nếu chỉ tính số ĐKKD được cắt bỏ thì chưa đạt được 50%. Nhiều khả năng mục tiêu hoàn thành việc cắt bỏ 50% số ĐKKD khó có thể đạt được trong năm 2018.
giao dich
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 168/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá.
sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu ô tô
(TBTCO) - Mặc dù còn ý kiến khác nhau, nhưng “sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu ô tô” đã được bổ sung là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện tại Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư vừa được Quốc hội thông qua.
nganh nghe kinh doanh co dieu kien
(TBTCO) - Sáng 22/11, với 83,16% số phiếu tán thành, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và phụ lục 4 về danh mục ngành nghề, kinh đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư.
NĐK
(TBTCO) - Sáng 22/11, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư. Một nội dung đang được quan tâm của dự thảo là việc liệu có đưa ngành sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu ô tô vào danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện?
LĐL
(TBTCO) - Nhiều ĐB Quốc hội ủng hộ việc đưa ngành nghề sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu ô tô vào danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện. ĐB cho rằng việc đưa vào danh mục cũng không có nghĩa là cản trở DN mà vấn đề quan trọng là các quy định phải được ban hành và thực hiện rõ ràng, minh bạch.