Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa kinh doanh tạm nhập
hQ
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan có công văn chỉ đạo các cục hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện việc gia hạn thời hạn lưu giữ xăng dầu cung ứng hàng không và tàu biển kinh doanh tạm nhập tái xuất.
phe lieu
(TBTCO) - Để tiếp tục tăng cường các biện pháp quản lý đối với hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu phế liệu, Bộ Công thương vừa ban hành Thông tư 27/2019/TT-BCT quy định chi tiết danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất...
phe lieu
(TBTCO) - Bộ Công thương vừa ban hành Thông tư số 41/2018/TT-BCT quy định danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu.
tạm nhập tái xuất gỗ từ lào và campuchia
(TBTCO) - Việc tạm ngừng bắt đầu có hiệu lực từ ngày 8/12/2014. Đối với các hợp đồng đã ký trước ngày này, thương nhân được tiếp tục làm thủ tục tạm nhập đến hết ngày 31/12/2014.
tạm ngừng gửi kho ngoại quan gỗ nhập khẩu từ lào và campuchia
(TBTCO) - Việc tạm ngừng được áp dụng dưới mọi hình thức. Đây là nội dung trong chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về việc cửa khẩu xuất đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất và gửi kho ngoại quan để xuất đi nước khác.
Kiến nghị làm rõ quy định kinh doanh tạm nhập, tái xuất khoáng sản
(TBTCO) - Theo Tổng cục Hải quan, việc Bộ Công Thương cho phép DN kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu mặt hàng khoáng sản được làm thủ tục tại cơ quan hải quan, không phải có Giấy phép kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu của Bộ Công Thương chưa phù hợp với quy định hiện hành.