Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa kinh doanh xăng E5
xăng e5
(TBTCO) - Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Bộ Công Thương phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan tổ chức đoàn công tác kiểm tra việc thực hiện quy định về sản xuất, phối chế, kinh doanh xăng E5 từ ngày 1/12/2014 tại các tỉnh, thành phố theo Quyết định 53/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.