Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa kinh nghiệm mua sắm
mua sắm tập trung
(TBTCO) - Ông Nguyễn Tân Thịnh- Phó Cục trưởng Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính nói về mục đích của chuyến học tập, nghiên cứu kinh nghiệm mua sắm tài sản, hàng hóa theo phương thức tập trung (MSTT) tại Vương quốc Anh, trong khuôn khổ Dự án MDTF2.