Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa kinh phí mua thẻ BHYT
the
(TBTCO) - Đây là số kinh phí mà Bộ Tài chính vừa quyết định bổ sung có mục tiêu và tạm ứng từ ngân sách trung ương năm 2015 cho tỉnh Sóc Trăng, để thực hiện chính sách mua thẻ BHYT cho học sinh, sinh viên, người thuộc hộ cận nghèo năm 2014, 2015.
hsinh
(TBTCO) - Đây là số tiền mà Bộ Tài chính vừa quyết định tạm cấp cho các địa phương để thực hiện chính sách mua thẻ BHYT cho hộ cận nghèo và học sinh-sinh viên.
bhyt
(TBTCO) - Đây là số tiền mà Bộ Tài chính vừa bổ sung cho 5 địa phương để thực hiện chính sách mua thẻ BHYT cho các đối tượng thuộc diện chính sách hỗ trợ.
the BHYT
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa quyết định tạm ứng hơn 46,1 tỷ đồng, tương đương với 70% nhu cầu kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng bảo trợ xã hội tại các tỉnh Lạng Sơn, Bến Tre, Hòa Bình và Gia Lai.
(TBTCO) - Thông tin này được Bộ Tài chính cho biết trong công văn số 13929/BTC-NSNN trả lời đề nghị hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng thuộc diện chính sách năm 2012, 2013 của UBND TP. Hải Phòng.