Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa kinh phí nâng cấp đô thị
chu
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa quyết định cấp 15 tỷ đồng cho tỉnh Bắc Giang, để hỗ trợ kinh phí nâng cấp đô thị lên loại IV của thị trấn Chũ mở rộng, huyện Lục Ngạn.
cd
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa quyết định cấp 7,5 tỷ đồng cho ngân sách tỉnh An Giang, để hỗ trợ kinh phí nâng cấp đô thị từ loại III lên loại II của thành phố Châu Đốc.
do thi
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa quyết định cấp 10 tỷ đồng kinh phí nâng cấp đô thị loại IV cho 2 thị trấn thuộc tỉnh Đắk Lắk và Hải Dương.
lao cai
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có các quyết định cấp 10 tỷ đồng cho ngân sách tỉnh Lào Cai và Bình Phước, để hỗ trợ kinh phí nâng cấp đô thị cho thành phố Lào Cai và thị xã Đồng Xoài.