Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa kinh phí sửa chữa
sửa chữa
(TBTCO) - Trước mắt, tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ cho các hộ có nhà chính bị thiệt hại hoàn toàn (trên 70%) là 18 triệu đồng/nhà đối với hộ ở đồng bằng và 20 triệu đồng/nhà đối với hộ ở miền núi và hải đảo.
co so
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 92/2017/TT-BTC quy định về lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí để thực hiện sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất.
(TBTCO) - Đoạn lún trên đường vành đai 3 Hà Nội là phần đường bê tông nhựa tại gói thầu số 2 do Nhà thầu là Cty TNHH Xây dựng Sumitomo Mitsui thi công. Hiện tại, toàn bộ Dự án đang trong thời hạn bảo hành nên toàn bộ kinh phí sửa chữa do Nhà thầu chịu.