Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa kinh tế
achentina
(TBTCO) - Ngày 11/11, chuyên gia kinh tế Roberto Cardarelli thuộc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nhận định, cuộc khủng hoảng kinh tế đang gây ảnh hưởng tới Argentina sẽ chạm "đáy" vào cuối năm nay và bắt đầu hồi phục mạnh mẽ vào giữa năm 2019.
trao giải
(TBTCO) - Hội thảo quốc tế SEDBM 2018 nhấn mạnh vào những vấn đề cốt lõi đặt ra với phát triển kinh tế và kinh doanh bền vững trong điều kiện toàn cầu hoá, trong đó các tham luận đã tập trung vào các nội dung như phát triển chuỗi giá trị, phát triển kinh tế xanh, nguồn lực tài chính...
tt
(TBTCO) - Tiểu ban Kinh tế - Xã hội là một trong 5 Tiểu ban được Hội nghị Trung ương 8 quyết định thành lập để chuẩn bị Đại hội Đảng lần thứ XIII, có nhiệm vụ xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021- 2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.
ilo
(TBTCO) - Dự án “Thúc đẩy xây dựng khung khổ quan hệ lao động mới đảm bảo tôn trọng Tuyên bố của ILO về các nguyên tắc và quyền cơ bản trong lao động” trị giá 4,3 triệu USD được hỗ trợ bởi Bộ Lao động Hoa Kỳ, Bộ Y tế, Lao động và phúc lợi Nhật Bản dưới hình thức viện trợ không hoàn lại.
tt
(TBTCO) - Sáng 9/11, Tiểu ban Kinh tế - Xã hội chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng tổ chức phiên họp lần thứ nhất. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Tiểu ban chủ trì phiên họp.
(Nguồn: Spiegel Online)
(TBTCO) - Hội đồng Các chuyên gia Kinh tế Đức ngày 7/11 đã giảm mạnh dự báo tăng trưởng kinh tế Đức khi nền kinh tế đầu tàu châu Âu phải đối mặt với các "cơn gió ngược" bắt nguồn từ các bất đồng thương mại, bất ổn Brexit và tình trạng già hóa dân số.
BQ
(TBTCO) - Sáng 8/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Theo đó, chỉ tiêu tăng trưởng GDP năm 2019 được xác định là 6,6 - 6,8%.
HTX
(TBTCO) - Đến nay, cả nước đã giải thể được gần 3.000 hợp tác xã nông nghiệp (HTXNN) hoạt động yếu kém hoặc đã ngừng hoạt động. Việc thành lập các HTX kiểu mới và giải thể các HTX yếu kém đã giúp cho khu vực kinh tế tập thể ngày càng trở nên lành mạnh, hiệu quả.
Ước thanh toán vốn đầu tư từ ngân sách 10 tháng năm 2018 là hơn 224.800 tỷ đồng.
(TBTCVN) - "Giải ngân vốn đầu tư công chậm cần phân tích kỹ để làm rõ nguyên nhân chậm do đâu, xem xét trách nhiệm thuộc về ai... Tôi cho rằng cần phải khắc phục sớm tình trạng giải ngân vốn trì trệ trong thời gian tới" - ông Đỗ Văn Sinh, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho biết.