Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa kinh tế khu vực Châu Á – Thái Bình Dương
1
(TBTCO) - Báo cáo Cập nhật tình hình kinh tế khu vực châu Á – Thái Bình Dương được Ngân hàng Thế giới (WB) công bố ngày hôm nay 5/10 cho biết, trong các nền kinh tế ASEAN thì Philipin và Việt Nam có điều kiện tăng trưởng hứa hẹn nhất.
apec 2014
(TBTCO) - Ngày 21 và 22/10/2014 tại Bắc Kinh - Trung Quốc, Bộ trưởng các nền kinh tế thành viên APEC đã nhóm họp Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC lần thứ 21 (APEC 2014). Thứ trưởng Bộ Tài chính Trương Chí Trung đã dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Tài chính Việt Nam tham dự hội nghị.