Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa kinh tế nhà nước
kinh te
(TBTCO) - Theo số liệu từ Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, từ năm 2010 tới nay, kinh tế tư nhân (KTTN) đóng góp trên 43% GDP, trong khi tỷ lệ này của khu vực kinh tế Nhà nước là khoảng 28,9%.
Kiểm toán Nhà nước
(TBTCO) - Để nâng cao chất lượng quản trị ngân sách quốc gia, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) cho rằng, việc quản lý và điều hành NSNN cần thực hiện một số giải pháp tổng thể.
Bam nut
(TBTCO) - Nếu không có những tiến bộ đáng kể để giải quyết những vướng mắc về cơ cấu nền kinh tế, Việt Nam có nhiều nguy cơ chỉ có thể dịch chuyển ngang trong nhiều năm.
(TBTCO) - Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã khẳng định như vậy khi trao đổi với báo chí về những điểm mới trong bản Hiến pháp (sửa đổi) ngay sau khi được Quốc hội thông qua, sáng 28/11.
DB hoan ho
(TBTCO) - Ngày 28/11/2013, Kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khóa XIII đã chính thức thông qua Dự thảo Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sửa đổi), với 486/488 tổng số ĐB bấm nút tán thành, đạt tỷ lệ 97,59 %.
(TBTCO) - Ngày 5/11, Quốc hội dành cả ngày để thảo luận và cho ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và dự thảo Nghị quyết về việc thi hành Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi năm 2013).
(TBTCO) - Báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến của Đại biểu Quốc hội và ý kiến của nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đã được ông Phan Trung Lý, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 (UBDTSĐHP) trình bày sáng nay (22/10).
(TBTCVN) - Trong hai ngày làm việc tại hội trường (3 và 4/6/2013), Quốc hội đã thảo luận dự thảo Hiến pháp (sửa đổi); trong đó, đề cập về chế độ kinh tế vẫn còn nhiều luồng ý kiến khác nhau.