Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa kinh tế Tây Bắc
Ban Chỉ đạo tây bắc
(TBTCO) - Vừa qua, tại Yên Bái, Ban Chỉ đạo Tây Bắc tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm công tác nghiên cứu khoa học (2010 – 2014). Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Văn Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, cùng đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương.