Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa kinh tế Thủ đô 2014
cầu nhật tân
(TBTCVN) - Không chỉ gặt hái những thành tưu trong tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, năm 2014 cũng là năm chứng kiến Thủ đô có những bước phát triển khá toàn diện... Hà Nội sẽ dồn toàn tâm, toàn lực để tạo môi trường tốt nhất cho cộng đồng DN tiếp tục phát triển hơn nữa.