Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa kinh tế vĩ mô
Kinh tế vĩ mô
(TBTCO) - Nền kinh tế Việt Nam đang được mức tăng trưởng tương đối cao, song vẫn còn nhiều thách thức mà nền kinh tế phải đối mặt. Do đó, cần tiếp tục ưu tiên củng cố vững chắc ổn định kinh tế vĩ mô (KTVM), cải cách các nền tảng KTVM… để có thể đạt và vượt mục tiêu tăng trưởng cả năm 2019 (6,8%).
cho
(TBTCVN) - Ông Nguyễn Anh Tuấn – Cục trưởng Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) đã trả lời phỏng vấn TBTCVN về những đóng góp quan trọng của luật sau 5 năm đi vào cuộc sống; góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, cũng như những vấn đề đặt ra hiện nay.
ht
(TBTCVN) - Theo dự báo của Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia (NCIF), Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2019 ở mức 6,86%, vượt mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 (6,6 - 6,8%).
Hà Nội
(TBTCO) - 6 tháng đầu năm 2019, kinh tế - xã hội của TP. Hà Nội đạt kết quả toàn diện kinh tế tăng trưởng cao hơn cùng kỳ năm 2018 với GRDP tăng 7,21% (cùng kỳ 7,15%); thu ngân sách được đảm bảo, ước tăng 12,8%; môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện, an sinh xã hội đảm bảo...
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh
(TBTCO) - Việc thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công còn nhiều hạn chế, yếu kém. Thời gian tới, sẽ điều chỉnh kế hoạch vốn từ các bộ, ngành, địa phương, dự án giải ngân chậm sang nơi thực sự có nhu cầu bổ sung để đẩy nhanh tiến độ thực hiện.
Bộ Tài chính làm tốt nhiệm vụ duy trì ổn định kinh tế vĩ mô
(TBTCO) - Ngày 13/5, Đoàn khảo sát của Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 13 của Đảng đã khảo sát, làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính về kết quả 10 năm thực hiện Cương lĩnh năm 2011 và hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng của Bộ Tài chính.
làm việc với BTC
(TBTCVN) - Sáng 13/5, đoàn khảo sát của Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII của Đảng (gọi tắt là Tiểu ban văn kiện) đã có buổi làm việc tại Bộ Tài chính.
VEPR
(TBTCO) - Với mức tăng trưởng đạt 6,79% của quý I/2019, nhóm nghiên cứu Kinh tế vĩ mô của VEPR cho rằng, mục tiêu tăng trưởng 6,6 - 6,8% của năm 2019 do Quốc hội đề ra khả thi.
phó thủ tướng vương đình huệ
(TBTCO) - Sáng 12/1, Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia đã họp phiên họp quý I/2019 nhằm đánh giá công tác điều hành các chính sách kinh tế vĩ mô trong năm 2018 và kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các giải pháp điều hành của năm 2019.