Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa KSC
Ảnh minh họa
(TBTCVN) - Vượt qua từng giai đoạn khó khăn nhất để luôn hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước giao phó suốt 30 năm qua, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Vĩnh Long ngày nay đã lớn mạnh, sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu nhiệm vụ được giao.
Cán bộ KBNN Hải Dương đang thực hiện các thủ tục để thanh toán vốn ngân sách cho khách hàng.
(TBTCVN) - Hết thời hạn giải ngân vốn đầu tư công năm 2019 (31/1/2020), Kho bạc Nhà nước (KBNN) Hải Dương đã giải ngân được trên 6.004 tỷ đồng, đạt 87,12% so với tổng số vốn được giao (bao gồm cả giao bổ sung là trên 6.892 tỷ đồng).
kbnn
(TBTCVN) - Với đích đến là năm 2020 trở thành kho bạc điện tử, trong suốt hơn 10 năm qua, cả hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã có sự chuyển động mạnh mẽ để chuyển từ kho bạc truyền thống với hàng “núi” chứng từ giấy sang kho bạc điện tử với các chứng từ, hồ sơ được giao dịch trên môi trường mạng.
KBNN lào Cai
(TBTCO) - Ông Vũ Trọng Cường, Giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN) Lào Cai cho biết, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư của địa phương cao là do có sự đóng góp không nhỏ của từng cá nhân khi đưa ra những sáng kiến, giải pháp giúp cho dòng vốn đầu tư từ nguồn ngân sách trên địa bàn tỉnh được lưu thông trôi chảy.
Toạ đàm
(TBTCVN) - Tính đến thời điểm 31/5/2019, vốn đầu tư giải ngân ước đạt trên 96.899 tỷ đồng, đạt 23,25% kế hoạch Quốc hội giao và đạt 26,39% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. So với kế hoạch vốn đầu tư năm 2019 được giao (416.800 tỷ đồng), tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư 5 tháng đầu năm 2019 vẫn rất thấp.
hop
(TBTCVN) - Từ nhiều năm nay, công tác kiểm soát chi (KSC) luôn được Kho bạc Nhà nước (KBNN) đặt hàng đầu vì công tác này liên quan đến tất cả các đơn vị sử dụng ngân sách (SDNS).
cao toc
(TBTCVN) - Kiểm soát chi (KSC) vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước (NSNN) luôn là vấn đề phức tạp vì chịu sự điều chỉnh của rất nhiều văn bản quy phạm pháp luật như Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu, Luật NSNN.
kbnn
(TBTCVN) - Nhiều năm trở lại đây, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã nỗ lực cải cách công tác kiểm soát chi (KSC) nguồn vốn ngân sách, đem lại nhiều thuận lợi cho các đơn vị sử dụng ngân sách (SDNS).
nt
(TBTCVN) - Để tăng cường kiểm soát chi (KSC) cho cá nhân của các đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước (NSNN) qua kho bạc nhà nước (KBNN), KBNN Ninh Thuận đã xây dựng phần mềm tin học, giúp cán bộ KSC có thể kiểm soát chặt chẽ hơn, thuận lợi hơn.