Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa kỷ cương ngân sách nhà nước
tien
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Chỉ thị 31/2018/CT-TTg về việc chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành pháp luật về ngân sách nhà nước.