Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa ký hiệp định tự do thương mại
asean ando
(TBTCO) - Theo báo mạng “The Hindu” ngày 9/9, Ấn Độ đã chính thức ký kết hiệp định thương mại tự do (FTA) về dịch vụ và đầu tư với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).