Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa kỳ họp 11
KT
(TBTCO) - Tại kỳ họp thứ 11, dự kiến khai mạc ngày 24/3, Quốc hội sẽ dành nhiều thời gian cho công tác nhân sự, theo đó sẽ kiện toàn nhiều chức danh lãnh đạo bộ máy Nhà nước.
HĐND TP Hà Nội
(TBTCO) - Năm 2019, kinh tế Thủ đô tiếp tục phát triển khá và đạt cao hơn năm trước, cơ cấu chuyển dịch đúng hướng. Năm 2020, Hà Nội tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GRDP từ 7,5% trở lên.
trần hoàng ngân
(TBTCO) - Ngày mai 12/4, Quốc hội sẽ thực hiện các chương trình nghị sự cuối cùng trước khi bế mạc. Nhìn lại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa 13, nhiều ĐBQH đánh giá kỳ họp có chương trình làm việc rất hợp lý, đem lại nhiều kết quả tích cực, hoàn thành tốt công tác nhân sự...
tan cp
(TBTCO) - Tính đến ngày 9/4, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII đã bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội; 3 Phó Thủ tướng Chính phủ, 18 Bộ trưởng và thành viên Chính phủ; Phó Chủ tịch nước; 2 Phó Chủ tịch Quốc hội;
SH
(TBTCO) - Sáng ngày 21/3, kỳ họp thứ 11 – kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khoá XIII đã được khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội. Trước phiên khai mạc, các đại biểu Quốc hội đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
NHP
(TBTCO) - Kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khoá XIII dự kiến sẽ diễn ra trong 16 ngày, từ ngày 21/3 đến ngày 9/4/2016. Bên cạnh công tác tổng kết nhiệm kỳ như thông lệ, kỳ họp này cũng thông qua tới 7 dự án luật.