Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa kỳ họp 6
CTQH
(TBTCO) - Sáng 22/10, Quốc hội Khóa XIV đã khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 6. Dự kiến diễn ra từ ngày 22/10 đến 21/11, kỳ họp sẽ xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng của quốc gia, trong đó có việc bầu Chủ tịch nước, lấy phiếu tín nhiệm, đánh giá 3 năm việc thực hiện các kế hoạch 5 năm...
TH
(TBTCO) - Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIV dự kiến khai mạc ngày 22/10 tới. Theo chương trình dự kiến, Quốc hội sẽ làm việc trong thời gian 24 ngày, bế mạc vào ngày 21/11/2018. Ngày 23/10, Quốc hội sẽ tiến hành bầu Chủ tịch nước.
NHP
(TBTCO) - Theo chương trình dự kiến, Quốc hội sẽ nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính trình bày dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi) vào ngày 7/11. Sau đó, đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ ngày 8/11 và thảo luận tại hội trường ngày 14/11 về dự án luật này.
QH
(TBTCO) - Tại kỳ họp thứ 6 diễn ra trong tháng 10 và tháng 11 tới, Quốc hội sẽ dành một ngày để lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết.
Luật viec lam
(TBTCO) - Nếu được thông qua, Luật Việc làm có tới 12 điều Chính phủ phải hướng dẫn và 2 điều do Bộ hướng dẫn. Trong khi đó, có tới 51% văn bản từ đầu nhiệm kỳ đến giờ Chính phủ còn nợ, chưa có hướng dẫn.
Hop bao QH
(TBTCO) - Tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII dự kiến khai mạc vào đầu tuần tới, Thủ tướng Chính phủ sẽ trình Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm 2 chức danh Phó Thủ tướng mới. Nhân sự được giới thiệu gồm Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh.