Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố Hà Nội
ông Khanh
(TBTCO) - Ngày 4/12, kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố Hà Nội khóa XIV đã dành trọn cả ngày cho nội dung chất vấn và trả lời chất vấn. Trong phiên buổi sáng, vấn đề nhà biệt thự và tàu hút bùn là hai vấn đề đã nhận được nhiều câu hỏi chất vấn và tái chất vấn nhất.