Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa kỷ luật đảng
PV
(TBTCO) - Trong nhiệm kỳ Đại hội XII, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương và uỷ ban kiểm tra các cấp đã quyết định kỷ luật và đề nghị cấp có thẩm quyền thi hành kỷ luật hơn 1.300 tổ chức đảng và gần 70.000 đảng viên vi phạm.
TBT
(TBTCO) - Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, cùng với xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng công tác kiểm tra, coi đây là một trong những chức năng lãnh đạo quan trọng của Đảng.
Đồng chí Trần Huy Trường
(TBTCVN) - Với việc chủ động xây dựng và ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa 2015 - 2020, Đảng ủy Bộ Tài chính nắm chắc tình hình và đánh giá đúng hoạt động của tổ chức đảng, đảng viên thuộc phạm vi lãnh đạo, quản lý.
UBKT
(TBTCO) - Ngày 16/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì Hội nghị Bộ Chính trị để xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Lê Viết Chữ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi.
quan 6
(TBTCO) - Ngày 27/12, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã có có thông báo về kết quả kiểm điểm, xem xét thi hành kỷ luật đối với tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm tại Đảng bộ quận 6.
ong quy
(TBTCO) - UBND tỉnh Yên Bái vừa có văn bản gửi các cơ quan Trung ương và các cơ quan báo chí cung cấp thông tin bước đầu về kết quả xử lý kỷ luật cán bộ sau kết luận thanh tra.
(TBTCO) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh vừa quyết định thi hành kỷ luật một số cá nhân là lãnh đạo Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh...
ĐV
(TBTCO) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa tổ chức Hội thảo "Tham gia ý kiến dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy định của Bộ Chính trị (khóa XI) về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm", ngày 19/9.