Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa kỷ luật nhân viên
ghi cong to dien
(TBTCO) - Thay vì, chỉ số điện tiêu thụ cuối kỳ của ông Hưng là 9019 kWh thì nhầm là 9191 kWh (ghi sai 172 số điện). 2 nhân viên liên quan đã bị kỷ luật.