Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa kỷ niệm 20 năm thành lập Cục quản lý công sản- bộ tài chính
bt
(TBTCVN) - Trải qua 20 năm hình thành và phát triển, Cục Quản lý công sản(Bộ Tài chính) đã từng bước trưởng thành qua việc tham mưu cho Bộ Tài chính, trình Chính phủ các chính sách khai thác nguồn lực tài chính từ tài sản (TS) công, đất đai.