Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa ký quy chế phối hợp
t
(TBTCO) - Mới đây, Cục Thuế và Công an tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị tổng kết quy chế phối hợp công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thuế, giai đoạn 2008-2018; ký quy chế phối hợp trong giai đoạn mới.