Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa kỳ vọng Vnindex
mbs
(TBTCO) - Trong ngắn hạn thị trường đang giao dịch lạc quan trong thận trọng vì đang trong tâm lý chờ đợi thời điểm chính thức áp dụng thông tư 36. Tuy nhiên MBS đã nâng kỳ vọng Vn-Index có thể đạt mức 610-625 điểm giai đoạn 2 tháng tới.