Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa là nơi cần đến
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc trao giấy chứng nhận đầu tư cho các nhà đầu tư
(TBTCO) - Đây là phát biểu của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc tại ngày làm việc cuối cùng (12/12/2014) của kỳ họp thứ 18, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khóa XII.