Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa lách trần lãi suất
USD
(TBTCO) - Ngày 6/5, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành 2 văn bản để chấn chỉnh hiện tượng lách trần lãi suất huy động ở một số ngân hàng gần đây.
USD
(TBTCO) - Ngân hàng Nhà nước sẽ ban hành Chỉ thị chỉ đạo các tổ chức tín dụng triển khai các giải pháp ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối; trong đó yêu cầu các tổ chức tín dụng nghiêm khắc tuân thủ quy định về lãi suất.