Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Lãi suất cho vay tín dụng đầu tư
lai_suat
(TBTCO) - Ngày 19/5, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 76/2015/TT-BTC quy định lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư.
lai suat dau tu
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 189/2014/TT-BTC quy định lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư.
LS
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 108/2014/TT-BTC quy định lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư.