Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa lãi suất trần
NTH
(TBTCO) - Bình luận về câu chuyện nới room tín dụng, chuyên gia Nguyễn Trí Hiếu cho rằng Ngân hàng Nhà nước (NHNN) nên xem xét nới room tín dụng cho một số trường hợp ngân hàng hoạt động lành mạnh, với những tiêu chí xét duyệt công khai, minh bạch.
LMH
(TBTCO) - Theo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Lê Minh Hưng, việc sử dụng một số biện pháp hành chính chọn lọc, vào thời điểm phù hợp vẫn là cần thiết để đảm bảo an toàn thị trường tiền tệ.
USD
(TBTCO) - Duy trì lãi suất VND quá cao so với USD không phải là giải pháp hiệu quả để hạn chế tình trạng đô la hoá nền kinh tế. Ngược lại, cần hạ lãi suất VND để chống đô la hoá.