Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa lãi trước thuế
pow
(TBTCO) - Theo tin từ Tổng công ty Điện lực dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power), ngày 12/6/2020, Tổng công ty này sẽ tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2020 thông qua phương hướng kế hoạch hoạt động, kinh doanh năm 2020.
evnfinance, tài chính điện lực
(TBTCO) - Lợi nhuận trước thuế đạt 254,2 tỷ đồng, hoàn thành 110,4% kế hoạch năm 2018 đề ra, Công ty Tài chính cổ phần Điện lực (EVN Finance) đã hoàn thành nhiệm vụ năm 2018, đồng thời tích cực thực hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng và xã hội.
fpt
(TBTCO) - Công ty cổ phần FPT (mã Ck FPT) vừa công bố kết quả kinh doanh 10 tháng đầu năm, với doanh thu và lợi nhuận trước thuế lần lượt đạt 18.367 tỷ đồng và 3.156 tỷ đồng, tăng 22% và 34% (so với cùng kỳ).
dp
(TBTCO) - Hội đồng quản trị Công ty CP Dược phẩm Trung ương Vidapha (mã Ck VDP) vừa công bố thông tin về kế hoạch kinh doanh năm 2018 với chỉ tiêu doanh thu 500 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 62 tỷ đồng.
cc
(TBTCO) - Công ty cổ phần Pymepharco (mã Ck PME) vừa công bố kết quả sản xuất kinh doanh quý I/2018, với doanh thu thuần 408 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế ước đạt 91 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 73 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2017.
cao
(TBTCO) - CtyCP Cao su Phước Hòa (mã Ck PHR) vừa công bố thông tin về kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2016 với tổng doanh thu của công ty đạt 626,76 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 135,61 tỷ đồng, vượt 7,7% kế hoạch cả năm.
Petrolimex
(TBTCO) - Năm 2013, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đạt doanh thu hợp nhất 195.927 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.579 tỷ đồng (trước thuế 2.021 tỷ đồng), trong đó lợi nhuận trước thuế từ kinh doanh xăng dầu đạt 849 tỷ đồng.