Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa lâm đồng thực hiện tuần lễ cao điểm quyết toán thuế
cục thuế lâm đồng
(TBTCO) - Trong tháng 3/2019, Cục Thuế Lâm Đồng sẽ chỉ đạo các đơn vị trực thuộc kiểm tra đôn đốc các doanh nghiệp, tổ chức nộp báo cáo quyết toán thuế đúng hạn; rà soát những đối tượng kê khai thiếu, có dấu hiệu gian lận để yêu cầu kê khai đúng...