Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa lâm nghiệp
lâm nghiệp
(TBTCO) - Xuất khẩu gỗ và lâm sản 8 tháng năm 2020 đạt 7,83 tỷ USD, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm 2019. Trong bối cảnh dịch Covid-19, ngành gỗ và lâm sản phấn đấu xuất khẩu cả năm sẽ đạt trên 12 tỷ USD.
Lâm nghiệp
(TBTCO) - Giai đoạn 2016 - 2020, tổng kinh phí huy động để thực hiện phát triển lâm nghiệp được khoảng 50.231 tỷ đồng, đạt 84,3% kế hoạch. Nhà nước đã bố trí nguồn ngân sách để thực hiện nhiều chính sách đầu tư trong lâm nghiệp.
lâm nghiệp
(TBTCO) - Giá trị xuất khẩu lâm sản 6 tháng đầu năm đạt trên 5,3 tỷ USD, tăng 2,7% so với cùng kỳ năm 2019; ước cả năm đạt 11,75 - 12 tỷ USD. Trong bối cảnh dịch Covid-19, giá trị xuất khẩu lâm sản vẫn tăng 2,7%, góp phần quan trọng vào giá trị chung của toàn ngành NN&PTNT.
NNNT
(TBTCO) - Từ 0h ngày 1/7/2020, Tổng cục Thống kê sẽ tiến hành cuộc điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ trên phạm vi cả nước, với khoảng trên 1,4 triệu hộ có tham gia sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản và trên 20 nghìn trang trại cùng với toàn bộ các xã.
lâm nghiệp
(TBTCO) - Ngân sách nhà nước đã đầu tư cho nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực lâm nghiệp. Qua đó, việc nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đóng góp quan trọng trong việc phục vụ phát triển ngành lâm nghiệp cũng như góp phần triển khai tái cơ cấu ngành nông nghiệp.
Rừng
(TBTCO) - Theo số liệu thống kê từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, năm 2019 và 5 tháng đầu năm 2020, khu vực Tây Nguyên đã phát hiện 4.863 vụ vi phạm pháp luật về lâm nghiệp; đã xử lý 4.433 vụ vi phạm; tổng số tiền thu nộp 56 tỷ đồng.
Rừng
(TBTCO) - 4 tháng đầu năm 2020, cả nước đã phát hiện 3.252 vụ vi phạm các quy định của Luật Lâm nghiệp, giảm 360 vụ, giảm 10% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, lực lượng chức năng đã xử lý 2.385 vụ; thu nộp ngân sách 25,3 tỷ đồng.
lâm nghiệp
(TBTCO) - Bộ NN&PTNT yêu cầu các địa phương rà soát, xác định ranh giới, lập hồ sơ địa chính, trình cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cơ bản hoàn thành việc cắm mốc giới lâm phận trong năm 2020; xử lý nghiêm những trường hợp sử dụng đất rừng không đúng mục đích.
Gỗ
(TBTCO) - Thời gian tới, ngành lâm nghiệp tiếp tục thực hiện Hiệp định VPA/FLEGT để đến đầu năm 2021 có lô hàng đầu tiên được cấp giấy phép FLEGT khi xuất khẩu gỗ vào Liên minh châu Âu (EU).