Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa lạm phát 2013
giá cả hàng hóa
(TBTCO) - Lạm phát đang có xu hướng giảm tốc dần, CPI 10 tháng qua chỉ tăng có 5,14%, kỳ vọng mục tiêu lạm phát năm nay sẽ bằng, thậm chí còn thấp hơn mức 6,81% của năm ngoái là có cơ sở. Nhưng từ nay đến cuối năm, mặt bằng giá cả hàng hóa trên thị trường sẽ còn bị tác động bởi các yếu tố nào?
Kich cau
(TBTCO) - Trong ngắn hạn, từ nay đến cuối năm 2013 và năm 2014, các chính sách cần tiếp tục hỗ trợ tổng cầu (đầu tư và tiêu dùng) để tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp tục tăng sản lượng sản xuất kích thích kinh tế.