Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa lạm phát 2015
ban chỉ đạo điều hành giá
(TBTCO) - Sáng 25/9/2015, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo Điều hành giá đã chủ trì phiên họp Ban chỉ đạo để đánh giá kết quả những tháng đầu năm và bàn phương hướng chỉ đạo, điều hành giá từ nay đến hết năm 2015