Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa lạm phát 2019
xăng dầu
(TBTCO) - Theo dự báo của một số chuyên gia kinh tế, xăng dầu và thịt lợn - 2 mặt hàng tăng cao đe doạ lạm phát năm 2018 - sẽ “giảm nhiệt” trong năm 2019. Do đó, lạm phát năm nay dự đoán sẽ thấp hơn năm ngoái.
BQ
(TBTCO) - Sáng 8/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Theo đó, chỉ tiêu tăng trưởng GDP năm 2019 được xác định là 6,6 - 6,8%.