Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa lạm phát năm 2021
nguyễn anh tuấn
(TBTCO) - Theo ông Nguyễn Anh Tuấn - Cục trưởng Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính, năm 2021 cần phải tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, bởi chỉ có thúc đẩy sản xuất kinh doanh mới có thể điều hòa cung - cầu, từ đó kiểm soát tốt lạm phát.
hội thảo giá
(TBTCO) - Tại Hội thảo diễn biến thị trường, giá cả ở Việt Nam năm 2020 và dự báo năm 2021 do Học viện Tài chính phối hợp với Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) tổ chức, dù đưa ra nhiều kịch bản cho lạm phát năm 2021, nhưng các chuyên gia kinh tế đều dự báo, CPI sẽ ở mức dưới 4%, như mục tiêu đề ra.
a tuấn
(TBTCO) - Sáng 30/12, Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính tổ chức tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Theo ông Nguyễn Anh Tuấn – Cục trưởng Cục Quản lý giá, hiện Cục đã xây dựng và lên kịch bản điều hành giá năm 2021 bám sát mục tiêu kiểm soát lạm phát dưới 4% Quốc hội đề ra.