Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa lạm phát thấp quá
TT
(TBTCO) - Đánh giá về tình hình kinh tế thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ lưu ý không để lạm phát thấp quá mà cần chủ động kiểm soát theo mục tiêu để tạo thuận lợi cho nền kinh tế phát triển.